İnsan Kaynakları

Şirketimizde uyguladığımız İnsan Kaynakları Politikası, çalışanlarımızın performanslarını arttırmak ve çalışanlarımızın performanslarını ortak ilkeler ile objektif bir şekilde değerlendirmektir.
 

İş planlama stratejimizde her çalışma dönemimizin başında bireysel ve toplu yapılan görüşmelerde Hedef Belirleme Stratejisi ile çalışanın kendisinden beklenen hedefler belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde dönemlerce izlenir. Çalışma dönemimizin sonunda hedeflere ne ölçüde varıldığı belirlenir.
 

Bizimle çalışmak isteyen bireylerin kariyer@pluskurumsal.com email adresimize iletecekleri CV'leri değerlendirilip, geri dönüşleri en kısa zamanda yapılacaktır.

 

Şirketimizde Çalışanlarımızdan Beklentiler;
 
  • Takım Çalışması
  • İletişim
  • İş Birliği Geliştirme
  • Sonuç Odaklılık
  • Yaratıcılık & Girişimcilik
  • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
  • Farklılıklara ve Değişimlere Uyum & Yönetme
  • Müşteri Duyarlılığı

Plus Kurumsal